De Sociologische Bril

Deelnamecriteria Sociologische Bril

Selectiecriteria

De Sociologische Bril heeft als doelstelling om de promotie en populariteit te bevorderen van sociologische publicaties in Vlaanderen en Nederland. Aan de selectie voor de prijs zijn een aantal criteria verbonden:

  • Het boek is Nederlandstalig
  • De publicatie is uitgegeven bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij
  • Het is een oorspronkelijk Nederlandstalig, origineel en eigen werk

Beoordelingscriteria

Na de selectie voor de longlist wordt het werk door de jury op verschillende vlakken beoordeeld. Een passend geselecteerd werk heeft een aantal kenmerken. Het werk is/heeft:

  • Een populair/publiekswetenschappelijk genre; en toegankelijk voor een breed publiek
  • Sociologisch relevant: publicatie maakt gebruik van, of is significante bijdrage aan sociologisch relevante inzichten
  • Maatschappelijk relevant: publicatie maakt gebruik van, of is waardevolle bijdrage aan maatschappelijk relevante inzichten/actualiteit
  • Sociologische verbeelding: schijnt licht op sociale structuren en maakt gebruik van een maatschappelijk verklaringskader in combinatie van persoonlijke inzichten/anekdotes

Aldus levert het werk met bovenstaande criteria een bijdrage aan de verbeelding, verbreding en toegankelijkheid van sociologisch werk in Nederlandstalig vakgebied.