De Sociologische Bril

Jury Sociologische Bril

De jury van de Sociologische Bril bestaat uit een groep vaksociologen met diverse achtergronden. Op deze pagina stelt de nieuwe jury zich voor.

Mark van Ostaijen

Mark van Ostaijen is als bestuurssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de zomer van 2017 promoveerde hij op een proefschrift over migratie en mobiliteit in Europa. Hij publiceert onder meer in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw en is columnist voor Sociologie Magazine.

Rudi Laermans

Rudi Laermans is emeritus hoogleraar sociale theorie en kunstsociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij publiceerde bij Boom onder meer De maatschappij van de sociologie (2012) Weber (2017) en Gedeelde angsten (2021).

Irene van Oorschot

Irene van Oorschot is universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde cum laude op een proefschrift dat onder de titel 'The Law Multiple: Judgment and Knowledge in Practice' verscheen in 2021 (Cambridge University Press). Haar huidige onderzoek richt zich op praktijken van klimaatadaptatie in natuurbeheer.

Rie Bosman

Rie Bosman promoveerde op het proefschrift ‘Opvoeden in je eentje’, over de betekenis van het moedergezin voor de onderwijskansen van kinderen. Zij was als docent onderwijssociologie en bestuurssecretaris van onderzoeksschool ICS verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij is tevens secretaris van het bestuur van de Nederlands Sociologische Vereniging.

Jaron Harambam

Jaron Harambam is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Sociologie. Hij doet vooral onderzoek naar complottheorieën, aanbevelingsalgoritmes en (sociale) media. Zijn proefschrift, waarop hij cum laude is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2017, is gebaseerd op etnografisch onderzoek in het Nederlandse complotdenkersmilieu en verschaft een sociologisch perspectief van een gemarginaliseerde subcultuur.

Emily Miltenburg

Emily Miltenburg volgde een bachelor Politicologie en een Research Master Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2012 ontving ze een Onderzoekstalentbeurs van het NWO. In 2017 promoveerde zij cum laude aan de UvA (Sociologie) op haar proefschrift over conditionele buurteffecten op de sociaal-economische status van bewoners. Sinds 2017 werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij het SCP. Na onderzoek naar de integratie van Syrische statushouders, doet ze sinds 2020 onderzoek naar publieke opinie over de maatschappij en politiek.

Kobe de Keere

Kobe De Keere is assistent-professor in culturele sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift omvatte een analyse van de rol van het individualisme binnen Westerse samenlevingen met een nadruk op klassenconflict en historische verandering. Hij publiceert over onderwerpen zoals individualisme, ongelijkheid in het onderwijs, en morele en politieke conflicten. Momenteel legt zijn onderzoek zich toe op onderwerpen zoals morele grenzen, gatekeeping mechanismes, en evaluatiepraktijken binnen de arbeidsmarkt.